Van Deken P. Hamans kregen we op de vraag 'Wie was Mgr. Feron' de volgende uitleg:

Frans Joseph Feron (Lutterade/Krawinkel 1896-1958 Roermond) werd in 1921 tot priester gewijd. Hij studeerde in Rome van 1921 tot 1925 waar hij promoveerde tot doctor en magister in de theologie. Na twee jaar kapelaan tezijn geweest in Valkenburg werd Feron in september 1927 professor aan het grootseminarie van Roermond. In juli 1934 werd hij tot president benoemd enin november 1942 tot vicaris-generaal van het bisdom. Na de dood van mgr. Hanssen werd Feron tot kapittel-vicaris sede vacante gekozen. Hij stierf onverwacht op 14 juli 1958 op 62 jarige leeftijd.

Zie voor verdere info:

(bibliotheek grootseminarie Rolduc., hiervan is eventueel een kopie aan te vragen)
Analecta Bisdom Roermond 39(1958)124-125.
Biografisch Woordenboek van Nederland II (1997) 180-182.

Onze scoutingvereniging werd opgericht in 1961. Mgr. Feron was toen nog een hele bekende Limburger en uit dankbaarheid werd Mgr. Feron naamgever van onze club.