Scouting Mgr. Feron is opgericht in 1961 en had haar eigen gebouw aan de Baarlosestraat. Na enkele omzwervingen, waarbij zelfs in een kelder en een opslagschuur dienst deden als clublokaal, werd aan de Molenbosen 611 een groot multifunctioneel gebouw neergezet. In buurthuis kon de scouting voortaan zijn activiteiten houden. Het gebouw kreeg de naam De Ark en werd gedeeld met o.a. een peuterspeelzaal en drumfanfare De Blerickse Herten.

In 1990 brak er in de houten Ark brand uit. De schade was groot maar kon deels hersteld worden. Een tweede brand rond de carnaval van het daarop volgende jaar was funest: het gehele scoutinggebouw brandde uit. Kortstondig draaiden de groepen vanuit het opslaghok achter de vernielde Ark, daarna werd tijdelijk intrek genomen in een leegstaand schoolgebouw in de Van Dolhofstraat. 

Uiteindelijk werden de benodigde financiële middelen gevonden voor om nieuwbouw te plegen op de plaats waar de oude Ark stond.