In 2011 bestond scouting Mgr. Feron 50 jaar ... Dat is een halve eeuw ! Wat zullen er veel verhalen de rond zingen... Over kampen, het voorjaarshike, de branden in de Ark of die ene speltak avond... Maar hoe begon het allemaal ? En waar begon scouting Mgr. Feron ooit ? We hebben hier onder een drietal verhalen over de wandel van onze vereniging. 

Geacht bestuur en leden van scouting Mgr. Feron,

Hartelijk gefeliciteerd met jullie 50 jarig jubileum. Bijgaand doe ik jullie 2 foto's toekomen die gemaakt zijn in een van de eerste jaren van mgr. Feron. In de tijd waarin kapelaan de Wit de eerste aalmoezenier was, dhr. Jo Lange groepsleider (ook van de Paulusgroep inVenlo), dhr. Van Heijster de eerste hopman, en de heren Kerren en van Avesaath, de eerste 2 vaandrigs waren. In de tijd dat onze blokhut nog stondtussen de achterkant van het patronaatsgebouw aan de Pontanusstraat en deAntoniuskerk ( noodkerk). In de tijd dat we bij de districtswedstrijden 12e werden, maar toch hadden gewonnen omdat de Paulusgroep slechts 13e werd (van de 13 groepen). Toen . . . . . inderdaad 50 jaar geleden . . . . !!! Nogmaals proficiat met deze mijlpaal.

Met vriendelijke groet, Jan van Avesaath

   

Dat is een tijd geleden... Maar er zijn er meer die wat kunnen vertellen over het begin. De volgende bijdrage is van Coen Leenen:

Voor dat de scouting opgericht werd was er volgens mij een jeugdgroep in het patronaat de rakkers geheten.
De oudere jongens waren lid van het patronaat, boven in het gebouw waar de kapelanie was gevestigd van kapelaan de Wit, je kon hier tafeltennissen en biljarten.
Zelf was ik lid van de Rakkers samen met bv Willem Gerats, Pietje Bors , Jantje Schreurs, Huib Bruistens Jeu Vallen,Gerard Berden. Hay van Heyster.
Leidster toen was Annemie van Hoogstraten uit de van Bornestraat en Tonnie de Kubber van de Antoniuslaan, toen het scouting werd kwam hier nog Els Bors bij uit de Pastoorstassenstraat.
Het clublokaal was beneden in het patronaat laatste lokaal aan de rechterkant. Hierin waren van hout een soort iglo’s gemaakt dit waren onze nesten.
Buitenspellen was mogelijk op het buitenterrein te bereiken via de zij ingang van de oude noodkerk, later nog in gebruik als gymzaal en waar nu de winkel van Berden Mode is.
De verkenners waren er in de beginperiode niet, de oude groep Rakkers ging als eerste over naar de verkenners en hadden hun home in de oude blokhut op het buiten terrein onder een grote boom.
De oprichters van toen waren Jo Langen, deze was toentertijd ook al hopman in Venlo bij scouting St Paulus in de sloot, kapelaan de Wit die later Pastoor werd.
Eerste Hopman was toen volgens mij Kerren, Vaandrig Van Heyster en Jos van Avesaath de Krol.
De eerste grote kampen die we maakten gingen naar Mheer in Zuid-limburg
Wat bij de uitrusting hoorde was ook de tent van kapelaan de Wit, een grote tent met een grote uitbouwluifel die dienst deed als er een mis gelezen werd door kapelaan.
Verder bleef mij een kamp sterk in het geheugen namelijk het Kamp in Sterksel ik meen in 1965 de totem hangt nog altijd in het verkenners lokaal.
We hadden een grote toren gesjort, foto staat in het bestuurslokaal, en tijdens de ouderdag die toen gehouden werden tijdens het kamp klom de vader van Hay van Heyster in de toren maar viel er op een gegeven moment uit.
Hierbij verbrijzelde hij zijn enkel en moest zijn verdere leven met hoge aangepaste schoenen blijven lopen.
Wat in de beginjaren ook succesvol was voor de scouting waren de provinciale zwemwedstrijden, wij hadden namelijk Sjaak Hinssen in ons midden een super zwemtalent toen,en Jeu Vallen die verschillende prijzen voor ons won

Op een gegeven moment moesten de oudste verkenners over naar de Rowans. Aangezien scouting Feron geen Rowan tak had zijn we toen met een man of vier naar Venlo gegaan naar de st Paulus groep in de sloot.
Zij hadden hier zojuist een geheel nieuw gebouw neergezet.
Tot zover de beginjaren

Groeten Coen Leenen

Coen en Jan verlieten Mgr. Feron en maakten plaats voor een volgende generatie. Rene Gerats kan wat vertellen over de verschillende locaties die werden aangedaan:

De verkenners- en welpen vereniging Mgr. Feron is opgericht in 1961 en had haar alleereerste huisvesting in en bij het oude patronaatsgebouw aan de Pontanusstraat: de welpen in het gebouw, de verkenners in een oude blokhut op het terrein achter het patronaat. Daarna is er verhuisd naar de oude SPAR/Cooperatie aan de Steegstraat te Blerick, daarna werd een eigen gebouw aan de Baarlosestraat gehuurd van de gemeente (terrein oude wielerbaan). Na enkele omzwervingen, waarbij zelfs in een kelder en een opslagschuur dienst deden als clublokaal, werd aan de Molenbosen 611 een groot multifunctioneel gebouw neergezet. In buurthuis kon de scouting voortaan zijn activiteiten houden. Het gebouw kreeg de naam De Ark en werd gedeeld met o.a. een peuterspeelzaal en drumfanfare De Blerickse Herten. In de beginperiode in de Ark werd ook een fusie aangegaan met de gidsengroep ????, om daarna als scouting Mgr. Feron verder te gaan.
In 1990 brak er in de houten Ark brand uit. De schade was groot maar kon deels hersteld worden. Een tweede brand rond de carnaval van het daarop volgende jaar was funest: het gehele scoutinggebouw brandde uit. Kortstondig draaiden de groepen vanuit het opslaghok achter de vernielde Ark, daarna werd tijdelijk intrek genomen in een leegstaand schoolgebouw in de Van Dolhofstraat.
Uiteindelijk werden de benodigde financiële middelen gevonden voor om nieuwbouw te realiseren op de plaats waar de oude Ark stond.